בהופעת סולו          18.3 | 21:30         התיבה | יפו